Wie wij zijn? Orkest Tegenwind!

“Lissabon geurt naar bloemen en naar de zee
Fijne geuren, ze ruiken naar Lissabon
Heerlijke geuren want ze zijn Lissabon”
 
Hermine Schneider maakte een sfeerrijke impressie van ons bezoek aan de Portugese hoofdstad, die een goed beeld geeft van ‘wie we zijn’.

Een paar jaar geleden bezocht Orkest Tegenwind de turkse megastad Istanbul.

Het was een een groot feest, zowel voor het publiek dat in grote getale toestroomde als voor onszelf.

Onze CD's

Muzikale leiding

Onno van Swighem

Saxofonist, componist, muziekcoach en muzikale leiding

Hermine Schneider

Trompettist, componist en muzikale leiding

Vereniging

Tegenwind is een vereniging. Speel je mee in Tegenwind dan ben je ook lid van de vereniging. Alle leden zorgen samen voor alles wat nodig is om ons orkest in stand te houden. Het werk is verdeeld over een aantal commissies of werkgroepen: 

  • een commissie die voorstellen doet die we voor onze muzikale koers en voor de muziek die we voor ons  laten arrangeren,
  • een commissie voor pr en publiciteit,
  • een commissie die zich buigt over uiterlijk en presentatie,
  • en een bestuurscommissie voor financiële en organisatorische zaken
  • ad-hoc werkgroepen voor reizen en projecten.

Financiën

De leden van Tegenwind betalen een jaarlijkse contributie.

Daarnaast leeft Tegenwind van

  • de inkomsten die we met onze optredens weten te realiseren en
  • een jaarlijkse kleine bijdrage van de gemeente Utrecht voor onze vaste kosten 

Bereikbaarheid

Orkest de Tegenwind
p/a Hengeveldstraat 28
3572 KJ UTRECHT  NL

Bankinformatie

NL43 INGB 0001 7338 00
t.n.v. Fanfare Tegenwind
Utrecht

Kamer van Koophandel
Nummer 4048 0257

Online